อนุทิน 169894 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๒๕

ทรัพย์ทางโลก-อริยทรัพย์…หากพิจารณาดู เมื่อเกิดมาบนโลกมนุษย์ เราจะได้ทรัพย์ทางโลก หรืออริยทรัพย์ที่ติดตัวไปในภพหน้า

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)