อนุทิน 169893 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๒๔

ทุกเรื่อง…เมื่อเกิดมา คือ การฝึก

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)