อนุทิน 169885 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๒๓

การที่คนเราจะพูด หรือกล่าวหาใคร ๆ นั้น ต้องให้รู้ ทราบข้อมูลจากเรื่องนั้นด้วยตนเองจริง ๆ เสียก่อน จึงจะพูดออกมาได้ อย่าเพ่งโทษให้ผู้อื่นเสียหาย มิบังควร

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)