อนุทิน 16988 - พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning

สรุปงานวิชา 1125503 Information Technology for Learning Management : ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร

  1. VDO ความคาดหวังของการเรียนวิชานี้และ Upload ไว้ที่ www.youtube.com(ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน)
  2. นำเสนอหัวข้อด้าน IT4LM คนละ 1 เรื่อง
  3. บันทึกการเรียนโดยการเขียน Blog (gotoknow.org , learners.in.th)
  4. อ่านบทความวิจัยต่างประเทศ 6 เรื่องเกี่ยวกับการใช้ ICT ในการเรียนการสอนหรือใช้ในการศึกษา(ส่งชื่อบทความให้ท่านอาจารย์ด้วย)
  5. สร้าง E-Book 10-12 หน้า มีเสียง,VDO
เขียน 01 Aug 2008 @ 23:29 () แก้ไข 03 Aug 2008 @ 08:50, ()


ความเห็น (0)