อนุทิน 169879 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๑๘

ยุคนี้…สิ่งที่น่ากลัวเรื่องหนึ่ง คือ การมีเทคโนโลยีให้ใช้ หากใช้ให้เกิดประโยชน์จะไม่เป็นประเด็น แต่จะเป็นประเด็นหากนำไปทำอะไรที่ขาดการพิจารณา ไตร่ตรองให้รอบคอบ “จรรยาบรรณ” มาเต็ม ๆ โปรดจงระมัดระวังให้จงหนัก…โดยเฉพาะความหมางใจกันระหว่างเพื่อนร่วมงานที่ไม่หวังดีต่อตัวเรา บทเรียนที่ทุกคนควรเรียนรู้ในยุคนี้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)