อนุทิน 169876 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๑๗

การเป็นผู้ใหญ่ที่ดี…ต้องใจหนัก ๆ จะคิด จะทำอะไรก็ไม่สามารถทำได้ดั่งที่คิด ต้องอดทน อดกลั้นให้มาก ๆ มิใช่จะคิดว่าใคร ก็ว่า…อีกอย่างกิริยา อาการที่แดกดันผู้อื่น ซึ่งเป็นเด็กกว่า นี่ก็ต้องระมัดระวังให้หนัก ๆ เพราะมิเช่นนั้น เด็ก ๆ ที่เขาเห็นจะคิดและว่าเราได้…วางตนอย่างไร ให้เป็นที่เคารพ ยำเกรงของคนอื่นให้ได้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)