อนุทิน 169851 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๑๔

หลักของธรรมะ…เกิดขึ้นกับชีวิตจริงของทุกขึ้นในทุก ๆ เรื่อง เรียนรู้ “ธรรมชาติ” ความเป็นจริงให้เป็น…เพราะทุกเรื่องของชีวิตมนุษย์ คือ บันไดธรรม

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)