อนุทิน 169850 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๑๓

ปัญหาทุกปัญหามีทางออกเสมอ…หนึ่งในบารมี ๑๐ ที่ทุกคนควรฝึกให้ได้ในภพนี้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)