อนุทิน 169849 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๙๑๒

อย่าใช้ “วาทกรรม” ไปกล่าวหาผู้อื่นว่าทำสิ่งโน้น สิ่งนี้ผิด…เพราะคุณมิได้เป็นเขา จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าจริง และมิควรใช้ “คำพูด“ กล่าวหา ป้ายสีผู้อื่น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)