อนุทิน 169567 - อาจารย์ต้น

การหมอบกราบ 101 การฝึกให้นักเรียนยอมรับอำนาจ ตอนที่ 1

การหมอบกราบเป็นการกระทำของการยอมแพ้ กล่าวในอีกแง่หนึ่งคือการคลานบนเท้าเป็นการตีความทางร่างกายถึงจิตใจที่

“เธอมีอำนาจเหนือฉัน”

“เธอมีอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์เหนือฉัน”

“ฉันยอมรับ ฉันเชื่อฟัง”

มันเป็นรูปทรงที่มีพละกำลังและทางจิตวิทยาของการควบคุม

อันดับแรก เราหมอบกราบต่อพระเจ้า

ประวัติศาสตร์โลกผูกพันกับการหมอบกราบโดยเฉพาะศาสนา

ในศาสนาพุทธ เราหมอบกราบกับพระสงฆ์, รูปเคารพ, และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ในศาสนาคริสต์ เราต้องคุกเข่าต่อหน้าพระเจ้า ในอดีต การหมอบกราบหมายถึงการนอนหงายต่อหน้ารูปกางเขน

ในศาสนาอิสลาม เราหมอบกราบเมื่อเราสวดมนต์

การกระทำมีความหลากหลายตามแต่ละศาสนา แต่จุดประสงค์เหมือนกัน นั่นคือการยอมรับอย่างสุดจิตสุดใจต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์

จากศาสนาก็เปลี่ยนมาเป็นการเมือง

ในอดีต และบางกรณีในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นราชายุโรปหรือสถาบันในตะวันออก เราจะคุกเข่าหรือหมอบกราบ ทำไมน่ะหรือ? เพราะว่าพวกเขาเปรียบเหมือนกับพระเจ้า หรือเป็นลูกพระอาทิตย์, หรือเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้า, หรือเป็นการกลับมาเกิดอีกครั้งในโลกของพระพุทธเจ้า

แปลและเรียบเรียงจาก

Voranai Vanijaka. Prostration 101: Training students to admit authority.

เขียน 18 Oct 2020 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)