อนุทิน 169564 - คนท่าชนะ (Thachana Man)

ความเชื่อ

ไอสไตน์เคยพูดคุยกับศาสตราจาย์ท่านหนึ่งที่ไม่เชื่อในประเจ้า ท้ายที่สุดก็ต้องยอมรับว่าความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญในการกระทำการทั้งปวง เพราะบางอย่างก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ว่าอะไรถูกต้องที่สุด เป็นแต่การคาดเดา แต่คนฉลาดสุดยอดในโลกนี้หลายคน ก็ไม่ได้สามารถคิดอะไรออกสมบูรณ์ไปเสียทั้งหมด คงค้างคาไว้ ให้ลูกหลานผู้ใส่ใจ ดำเนินการต่อไป แต่ที่ลืมไม่ได้เสียทีเดียวคือ การดำรงชีวิตประจำวันของพวกท่านทั้งหลาย ที่อาจแตกต่างกันออกไป ตามความเชื่อในทางศาสนา เพื่อความผูกพันที่จะอยู่ร่วมกันในสังคม ได้อย่างปกติสุข อาจไม่ถูกใจศาสนาที่เคยสังกัดอยู่ แล้วเปลี่ยนไปศรัทธาในอีกศาสนาหนึ่ง ซึ่งเป็นสิทธิ เสรีภาพสากล ในชีวิตที่จะเลือกนับถือ เมื่อได้ปฏิบัติศาสนกิจ แล้วมีสุข ถือว่าเป็นศาสนิกที่ดี และสิ่งนี่เอง น่าจะเป็นสิ่งสุดท้าย ในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และพอเพียง ในการควรจะแสวงหา สุราฎร์ธานี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เขียน 18 Oct 2020 @ 13:39 ()


ความเห็น (0)