อนุทิน 169563 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๘๔๑

เมื่อเราโตขึ้น ประสบการณ์มากขึ้น…เราจะมีความคิดกว้างขึ้น ทำให้เห็นว่า สิ่งที่เรารู้มานั้น มันเป็นเพียงความรู้น้อยนิด แต่เมื่อได้เห็นโลกกว้างขึ้น เราจะทราบว่า “ความรู้ที่แท้จริงนั้น คือ อะไร”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)