อนุทิน 169562 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๘๔๐

การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้น…อย่ากระทำตนเสี้ยมให้คนทะเลาะหรือผิดใจกัน มิบังควร

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)