อนุทิน 169561 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๘๓๙

ชีวิตที่อยู่บน Website คือ การแสดงตัวตนของคน ๆ นั้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)