อนุทิน 169560 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๘๓๘

ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับตัวของเราเอง…หันกลับมาสนใจที่ตัวเราเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)