อนุทิน 169555 - คนท่าชนะ (Thachana Man)

สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ว่ากันว่าหากต้องการที่จะสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ คนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีจิตบริสุทธิ์ เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ ถามว่าหากต้องการที่จะเป็นคนที่จิตบริสุทธ์ เผื่อว่าจะได้มีโอกาสสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะต้องปฏิบัติตนอย่างไร กล่าวกันว่าถ้าจะทำเช่นนั้น ประการแรกที่สุด จะต้องมีความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียก่อน แล้วจะต้องลดละกรรม มีเมตตา ให้อภัย ทำบุญทำทานให้ถูกวิธี ไม่ยึดติด ปล่อยวาง คิดในแง่ดี ไม่ด่าว่าร้าย ใส่ร้ายใคร จึงจะสัมผ้สสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ ด้วยประการฉะนี้ จึงทำให้เรา เข้าใจได้เลยว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ลงโทษใครเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ ใครจะไปขอให้ท่านลงโทษใคร ตามใจที่ตนเองปรารถนา จะไม่มีทางเป็นผล แต่ถ้าจะขอให้คุ้มครองคนดี น่าจะพอได้นะ (คิดเอาเองครับท่าน) สุราษฎร์ธานี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เขียน 17 Oct 2020 @ 10:17 ()


ความเห็น (0)