อนุทิน 169553 - อาจารย์ต้น

การปลูกฝังความคิดของเยาวชนไทย: ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตอนจบ

ความรักชาติอันยิ่งใหญ่ของคนไทยทุกคน

วิดีโอนี้มาจากหลายๆโรงเรียน

มันแสดงให้เห็นว่านักเรียนกำลังชมเอกสารในการปลูกฝังของพระนเรศวรมหาราชที่ปลดแอกจากการยึดครองของพม่าได้ การบรรยายโดยการเล่นละคร หนังเพื่อการปลูกฝังบรรยายถึงคุณความดีของกษัตริย์ ความกตัญญู และความเป็นหนี้บุญคุณของคนไทยต่อพระมหากษัตริย์ไทย

สิ่งนี้เชื่อมโยงไปกับหลักสูตรการปลูกฝังของโรงเรียน Baan Don Chang ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นโครงการปลูกฝังมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งกล่าวจุดประสงค์ไว้ว่า:

“ประเทศนี้เริ่มต้นและจบลง อัตลักษณ์ของชาติไทยที่เราต้องรักและหวงแหน ศาสนาคือหลักการของจิตวิญญาณ พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลาง เป็นหัวใจของคนไทยทุกคน องค์ประกอบทั้งสามก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย นั่นคือความเป็นหนึ่ง

จะมีจุดประสงค์ดังที่กล่าวไว้ข้างล่างได้แก่

  1. เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

  2. เพื่อให้รักษาความรักและเกียรติของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

  3. เพื่อแสดงอย่างเหมาะสมของความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

แปลและเรียบเรียงข้อมูลจาก

Thisrupt.The indoctrination of young Thais: nation, religion, and king

https://thisrupt.co/current-affairs/indoctrination-of-young-thais/

เขียน 17 Oct 2020 @ 07:41 ()


ความเห็น (0)