อนุทิน 16945 - มะปรางเปรี้ยว

ขณะนี้ตัวแทนของทั้ง 7 มหาวิทยาลัย กำลังลงนามความร่วมมือ เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 3 ปี

เขียน 01 Aug 2008 @ 13:28 () แก้ไข 01 Aug 2008 @ 13:28, ()


ความเห็น (0)