อนุทิน 16942 - มะปรางเปรี้ยว

“การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”

ด้านที่ 4 ด้านเชิงพาณิชย์ โดยอาจารย์ จากม.สงขลานครินทร์

อาจารย์เล่าถึงการทำงานวิจัยเกี่ยวกับบะหมี่

เขียน 01 Aug 2008 @ 12:08 () แก้ไข 01 Aug 2008 @ 12:22, ()


ความเห็น (0)