อนุทิน #16942

“การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”

ด้านที่ 4 ด้านเชิงพาณิชย์ โดยอาจารย์ จากม.สงขลานครินทร์

อาจารย์เล่าถึงการทำงานวิจัยเกี่ยวกับบะหมี่

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)