อนุทิน 16940 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

“การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”

ด้านที่ 4 ด้านเชิงพาณิชย์ อาจารย์ จากม.วลัยลักษณ์

อาจารย์กำลังเล่าถึงเรื่องการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน โดยเน้นการทำวิจัยเพื่อนำความรู้ทางฟิสิกส์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)