อนุทิน 16940 - มะปรางเปรี้ยว

“การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”

ด้านที่ 4 ด้านเชิงพาณิชย์ อาจารย์ จากม.วลัยลักษณ์

อาจารย์กำลังเล่าถึงเรื่องการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน โดยเน้นการทำวิจัยเพื่อนำความรู้ทางฟิสิกส์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์

เขียน 01 Aug 2008 @ 11:44 () แก้ไข 01 Aug 2008 @ 11:57, ()


ความเห็น (0)