อนุทิน #16940

“การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”

ด้านที่ 4 ด้านเชิงพาณิชย์ อาจารย์ จากม.วลัยลักษณ์

อาจารย์กำลังเล่าถึงเรื่องการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน โดยเน้นการทำวิจัยเพื่อนำความรู้ทางฟิสิกส์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)