อนุทิน 16939 - มะปรางเปรี้ยว

“การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”

ด้านที่ 4 ด้านเชิงพาณิชย์ ด้านที่ 3 ด้านชุมชน อาจารย์ จากม.นเรศวร

อาจารย์เล่าถึงกระบวนการทำวิจัยเกี่ยวกับศิลปกรรมชุมชน และอาจารย์กล่าวถึงการถอดบทเรียนจากลุงขอมและป้าปุ้ย ซึ่งมาจาก 2 ชุมชนที่แตกต่างกัน เมื่อมาได้แลกเปลี่ยนก็นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานเครื่องปั้นดินเผาให้มีเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน

แถมด้วยป้าปุ้ยเขียนหลักสูตรเพื่อสอนปั้นดินเองด้วย

เขียน 01 Aug 2008 @ 11:22 () แก้ไข 01 Aug 2008 @ 11:44, ()


ความเห็น (0)