อนุทิน 16934 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

หลังจากพักเบรครับประทานของว่าง ตอนนี้กำลังเป็นช่วงของการแลกเลี่ยนโดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเล่าเรื่อง (story telling) “การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์”

ด้านที่ 1 การเรียนการสอน อ.จาก ม.ขอนแก่น กำลังเล่าเรื่องสิ่งประดิษฐ์ที่ท่านนำไปใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา

  เขียน:  

ความเห็น (0)