อนุทิน 169315 - อมรดิษฐ์

บานไม่รู้โรย:ชื่อทางวิทยาศาสตร์; Gomphrena globos L.:ชื่ออื่น; กะล่อม, ตะล่อม (ภาคเหนือ) ; ดอกสามเดือน (ภาคใต้) ; บานไม่รู้โรย (ภาคกลาง) ; สามปีบ่เหี่ยว (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ลักษณะ:ไม้ล้มลุก (ExH) สูงประมาณ 15-60 ซม. ลำต้นตั้งตรงหรือโคนต้นอาจจะเอนราบกับดิน ที่ข้อของต้นจะพอกออกเล็กน้อย และเกิดรากตามข้อ ลำต้นมักจะมีข้อสีแดงหรือบางต้นมีสีเขียว กิ่งอ่อน ๆ มีขนอยู่ทั่วไป มงคล:มีคู่รักต้องปลูกต้นบานไม่รู้โรยไว้ในบ้านด้วย เพราะชื่อบานไม่รู้โรยเป็นชื่อมงคล หมายความถึง ความยั่งยืน ความอดทน และไม่ย่อท้อ หากเปรียบกับความรักก็เหมือนความรักที่ยั่งยืน ช่วยให้คู่รักมีความผูกพันมั่นคงต่อกันไปนาน ๆ ปราศจากความโรยรา หรือผันแปรตลอดไป

เขียน 16 Sep 2020 @ 14:15 ()

คำสำคัญ (Tags) #ไม้มงคลตามความเชื่อคนไทยโบราณความเห็น (0)