อนุทิน 169307 - อมรดิษฐ์

สารภี ชื่อทางวิทยาศาสตร์;Mammea siamensis (T. Anderson ) Kosterm. ชื่ออื่น;ทรพี (จันทบุรี)สร้อยพี (ใต้) สาหละปี (เชียงใหม่, เหนือ) ลักษณะ : เป็นไม้ยืนต้นสูง 10 – 15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปไข่กลับแกมขอบขนาน เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน แต่เส้นใบย่อยแบบร่างแหเห็นชัดทั้งสองข้าง เนื้อไม้มีสีน้ำตาลแกมแดง ใบสีเขียว หนา แข็งเป็นมัน มียางขาว เปลือกสีเทาดำ แตกล่อนเป็นสะเก็ดตลอดลำต้น ดอกสีขาวอมเหลือง ออกดอกเป็นกระจุกตามกิ่ง สีขาว กลิ่นหอม ร่วงง่าย มีเกสรเพศผู้สีเหลือง ผลรูปกระสวย ยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลือง มีเนื้อสีเหลืองหรือสีแสดหุ้มเมล็ด รับประทานได้ ออกดอก มกราคม - มีนาคม เป็นผล กุมภาพันธ์ – เมษายน มงคล:สารภีแสดงถึงความอยู่ยงคงกระพันอายุมั่นขวัญยืน ปลอดภัยโรคภัย สุขภาพกายจะสมบูรณ์สุขภาพใจจะกล้าแกร่ง ไม่ท้อแท้ต่อสิ่งใดง่ายๆ สารภีจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนรอบคอบ ใจเย็น สงบสุขควรปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบริเวณบ้าน

เขียน 16 Sep 2020 @ 13:48 ()

คำสำคัญ (Tags) #ไม้มงคลตามความเชื่อของคนไทยโบราณความเห็น (0)