อนุทิน 169306 - ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ

ตลอดช่วงเวลาที่ทำงานมา มักได้ยินแนวคิดที่ว่า การวิจัยดีกว่าการสอน หรือ การสอนดีกว่าการวิจัย ผู้เขียนลงความเห็นว่ามันดีทั้งคู่ ยิ่ง ถ้าท่านเป็นอาจารย์อยู่ในระดับอุดมศึกษา งานสอนให้ความรู้เสริมความเป็นเลิศในวิชา ส่วนงานวิจัยให้ไอเดีย ภูมิปัญญามาปรับปรุงวิชาสอน

เขียน 16 Sep 2020 @ 08:23 ()


ความเห็น (0)