อนุทิน 16930 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

อ.หมอวิจารณ์กล่าวถึงการนำงานวิจัยไปใช้

ท่านยกตัวอย่างการทำงานวิจัยของนักวิชาการ และมีภาคธุรกิจนำไปใช้งาน

  เขียน:  

ความเห็น (0)