อนุทิน 16930 - มะปรางเปรี้ยว

อ.หมอวิจารณ์กล่าวถึงการนำงานวิจัยไปใช้

ท่านยกตัวอย่างการทำงานวิจัยของนักวิชาการ และมีภาคธุรกิจนำไปใช้งาน

เขียน 01 Aug 2008 @ 09:55 ()


ความเห็น (0)