อนุทิน #16930

อ.หมอวิจารณ์กล่าวถึงการนำงานวิจัยไปใช้

ท่านยกตัวอย่างการทำงานวิจัยของนักวิชาการ และมีภาคธุรกิจนำไปใช้งาน

เขียน:

ความเห็น (0)