อนุทิน 16929 - มะปรางเปรี้ยว

อีกรูปแบบหนึ่งของการทำ R2R

Get Daily Life into Research - วิสัยชาวบ้าน วิจัยท้องถิ่น

  • ชาวบ้านร่วมกันตั้งโจทย์ & กำหนดวิธีทดลอง
  • ขาวบ้านร่วมกันเก็บข้อมูล & ตีความข้อมูล
  • ชาวบ้านนำไปใช้เปลี่ยนวิถีชีวิต
  • นักวิจัยทำหน้าที่ พี่เลี้ยง/คุณอำนวย
  • นักวิจัยทำหน้าที่บันทึก และเขียนรายงาน

จากสไลน์ของอ.หมอวิจารณ์

เขียน 01 Aug 2008 @ 09:21 () แก้ไข 01 Aug 2008 @ 09:24, ()


ความเห็น (0)