อนุทิน 16928 - มะปรางเปรี้ยว

อ.หมอวิจารณ์ กำลังกล่าวถึงภาควิชาพยาธิ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ไม่ได้เริ่มต้นจาก R2R แต่เริ่มด้วยด้วย อ.หมอปารมี นำแนวคิด "การพัฒนางาน" เข้ามาใช้จนก่อให้เกิดการพัฒนาหน่วยงานจนถึงปัจจุบัน

เขียน 01 Aug 2008 @ 09:18 ()


ความเห็น (0)