อนุทิน 169 - ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

การทำหนังสั้นเพื่อสรุปภาพรวมโครงการอบรม-สัมมนา

โครงการอบรมที่มีหลายระยะ หากให้ทีมงานจัดทำหนังสั้น หรือ คลิบวีดิโอ เกี่ยวกับบรรยากาศและกระบวนการอบรมสัมมนา โดยมีการ Plot เรื่องอย่างดี จะช่วยให้ได้ข้อสรุปที่ดี สามารถนำไปฉายในการสัมมนาครั้งสุดท้ายในพิธิปิดโครงการได้  อีกทั้ง วีดิโอชุดนี้ก้จะกลายเป็นสื่อสำหรับการอบรมในรุ่นต่อ ๆไปได้เป็นอย่างดี

เขียน 10 Apr 2008 @ 00:33 () แก้ไข 19 Apr 2008 @ 16:43, ()


ความเห็น (0)