อนุทิน 168971 - Wasawat Deemarn

เขียน … ที่บ้าน

“…

เหตุให้เป็น “เศรษฐี” ในพระไตรปิฎก

๑. ขยันและฉลาดทำงาน

๒. รู้จักเก็บรักษาทรัพย์

๓. คบคนดีและเป็นมิตรสหาย

๔. ใช้จ่ายทรัพย์แต่พอดี

๕. หลีกเลี่ยงจากอบายมุข

๖. มีศรัทธาในพระพุทธเจ้า

๗. รักษาศีลได้บริสุทธิ์

๘. บริจาคทานอยู่เป็นนิตย์

๙. มีปัญญาในการดำเนินในชีวิต

…”

๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

ยามค่ำ

เขียน 06 Aug 2020 @ 22:22 () แก้ไข 06 Aug 2020 @ 22:22, ()


ความเห็น (1)

สาธุ..