อนุทิน 16892 - ภูสุภา

  ติดต่อ

 http://gotoknow.org/blog/pathologist/143986

อ่านบันทึกเก่า ๆ เพื่อทบทวน ความลับ, ความลับในมุมมองของดิฉัน และเลยเฉลยว่า คือเพลง"แสงจันทร์" เพลงที่(อ)ยากจะลืม ค่ะ

 

 

จาก ติด1, ติด 2
จนเริ่ม นิ่ง 1 ,นิ่ง 2 ,นิ่ง 3 และ นิ่ง 4
(ชื่อบันทึกที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันน่ะค่ะ)

กำลังวางแผนเขียน ตกผลึกข้อคิด อานิสงส์จาก"ชวนม่วนชื่น"

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)