อนุทิน 168896 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๓๒๑

เป็นปีที่เงินเดือนเต็มขั้นของผู้อำนวยการกอง…เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เตรียมทำเรื่องขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ซึ่งเป็นสายแรก และเป็นสายสุดท้ายที่จะทำการขอ…ไม่ทราบว่าจะได้หรือเปล่า? เพราะพระองค์ยังไม่ได้โปรดในราชกิจจานุเบกษา มาแล้ว ๓ ปี…ได้แต่รอค่ะ เพราะชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ได้มาเต็มชั้นแล้ว โดยได้มาจากการกระทำความดีความชอบในการทำงานรับราชการความเห็น (0)