อนุทิน 16887 - wwibul

wwibul

มีลูกศิษย์ติดต่อถามข้อมูลที่คนอื่นในรุ่นรู้กันหมด  คนนี้ตกข่าวเพราะมีเบอร์โทรศัพท์หลายเบอร์มากไป ทำให้ติดต่อยากสุด ๆ

มือถือมีหลายเบอร์เกินไป กลับกลายเป็นอุปสรรคของชีวิต ไม่ใช่เครื่องทุ่นแรง เพิ่งรู้นะนี่

เขียน 31 Jul 2008 @ 20:42 ()


ความเห็น (0)