ติดต่อ

อนุทิน #16880

 ประชุมทั้งช่วงเช้า - บ่าย  แต่ก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับเพื่อน ๆ หลายเรื่อง ทำให้เห็นความตั้งใจในการทำงานของเพื่อนร่วมงาน และแนวคิดเรื่องของการทำงานเป็นทีมอีกด้วย 

  เขียน:  

ความเห็น (0)