อนุทิน 168643 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๒๖๒

คุณค่าของตัวเรา สร้างขึ้นได้ด้วยตัวของเราเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

จริงครับท่าน ผอ.

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ประหยัด