อนุทิน 168617 - อาจารย์ต้น

ความหมายเบื้องหลังหน้ากาก: ทำไมหน้ากากอนามัยจึงฮิตในเอเชียและไม่นิยมในยุโรป ตอนที่ 3

คำถามที่สำคัญคือ หากไข้หวัดใหญ่ปี 1918 เป็นจุดเริ่มต้นของการใส่หน้ากากแล้ว เหตุใดการใส่หน้ากากจึงไม่เป็นที่ยอมรับในตะวันตกด้วย?

การระบาดไข้หวัดใหญ่ปี 1918 ความตายในยุโรปตะวันออกและสหรัฐมากกว่าในญี่ปุ่น การใส่หน้ากากเคยใส่ทั่วทั้งยุโรปและสหรัฐโดยพวกแพทย์, เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น, และสาธารณชน ในซานดิเอโก้และซานดิโก้ หน้ากากเคยเป็นความจำเป็นที่ต้องใส่ ต่อมา ในตอนนี้ ประสิทธิภาพของการใส่หน้ากากในการกันเชื้อโรคถูกตั้งคำถาม และการใส่หน้ากากยังคงเป็นเรื่องปกติ

อย่างไรก็ตาม หลังจากการระบาดไปทั่งโลก การใส่หน้ากากในหมู่สาธารณชนในตะวันตกเริ่มหายไป เว้นแต่จะเกิดมลภาวะทางอากาศแบบเข้มข้นเท่านั้น อย่างกับการเกิดสม็อกในลอนดอนปี 1952

ในการอธิบายเรื่องความแตกต่าง Yang อธิบายว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลของลัทธิเต๋า และคำแนะนำด้านสุขภาพอายุรแพทย์จีนในตะวันออกไกล ที่เป็นมูลฐานในความมีชื่อเสียงของหน้ากากในญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, และจีน

คำว่า Qi เป็นสังกัปศูนย์กลางในจักรวาลวิทยาของประเทศจีน คำนี้เกี่ยวข้องกับอากาศหรือบรรยากาศ ดังนั้นหน้ากากจึงเป็นต่อการกันลมที่มีพิษ หรือ feng ที่สามารถทำให้ Qi ของร่างกายอ่อนแอลงได้ นี่เป็นการตีความอันเดียว

แต่การเกิดขึ้นของหน้ากากในเอเชียและการหายไปของหน้ากากในตะวันตกน่าจะเป็นเรื่องพัฒนาการทางเศรษฐกิจมากกว่า แนวคิดของเอเชียเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีอิทธิพลจากโรคซาร์ แต่แนวคิดเรื่องเสรีภาพในตะวันตกที่เน้นความเป็นพลเมืองเฉพาะตน

พัฒนาการแบบผสมและเหลื่อมล้ำ

การมีอุตสาหกรรมแบบรวดเร็ว หรือความต้องการผลผลิตแบบทุนนิยมสมัยใหม่ จะก่อให้เกิดมลภาวะจำนวนมาก ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรก จะเป็นที่ที่เกิดวิกฤตการณ์มลภาวะก่อนใครเพื่อนในโลก ลอนดอนถูกซ่อนอยู่ในสม็อกพิษในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20

แปลและเรียบเรียงจาก

Jasmine Chia. Meaning behind the mask: why the face mask is promoted in Asia but shunned in Europe

เขียน 30 Jun 2020 @ 19:19 ()


ความเห็น (0)