อนุทิน 168494 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๓๐๔๑

อย่าอวดว่าเรารู้…เพราะโลกใบนี้ มีสิ่งที่ได้เรียนรู้อีกมากมาย

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)