อนุทิน 168480 - ลิขิต

ลิขิต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ย่างเข้าสู่ปีที่ ๒ ผู้เขียนได้มีโอกาส นำสินค้าผลผลิตจากสวนธรรมชาติ จากตนเอง และต่างถิ่น วางขายในตลาดที่แตกต่างกันมากขึ้น ด้วยความเอื้อเฟื้อของเพื่อนพ่อค้าแม่ขาย จึงพอแยกแยะ เอกลักษณ์ของตลาดได้

สำหรับผู้เขียน ตลาดไม่จำเป็นต้องมีคนผ่านไปมาจำนวนมาก ในฐานะผู้ขาย ขายสินค้าได้ยอดที่พึงพอใจเพียงพอแล้ว ผู้เขียนต้องการให้ของสดเปลี่ยนมืออย่างมีคุณค่ามากกว่า ในฐานะผู้ซื้อ ได้ซื้อสินค้าตามต้องการ สดใหม่ มีเอกลักษณ์ ราคายอมรับได้ สิ่งที่เป็นมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้เขียนได้ค้นพบ คือ สัมพันธภาพ ระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ระหว่างผู้ขายด้วยกันเอง มีคุณค่ายิ่ง ตลาดที่มีเอกลักษณ์แบบนี้ จึงมีความสุข ถ้ามีการแก่งแย่งชิง พื้นที่ขาย ขาดความเอื้ออาทร ย่อมไร้เอกลักษณ์ที่ดี ผู้เขียนสัมผัสได้ ถึงการพัฒนาของตลาดในมิติเนื้อใน เมื่อมีผู้ซื้อผู้ขายที่ผ่านประสบการณ์หลากหลายเข้ามามีส่วนร่วมซื้อขาย แม้ว่าสภาพภายนอกของตลาดยังขาดสุขลักษณะก็ตาม ผู้เขียนและทีม ประทับใจในการพัฒนา แม้เพียงบางสิ่งบางอย่าง…

การตลาดในสังคมออนไลน์ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง ผู้เขียนเคยทดลองมาแล้ว ผู้ขายต้องมีทักษะที่หลากหลาย เนื่องจาก ผู้ซื้อผู้ขายพบกันในโลกเสมือน และต้องนัดรับส่งสินค้ากันในหลากรูปแบบ ต้องยอมรับ การตลาดแบบนี้ กำลังเป็นที่นิยม ของผู้บริโภคมากขึ้น

เขียน 15 Jun 2020 @ 09:09 ()


ความเห็น (0)