อนุทิน 168418 - อาจารย์ต้น

จงนับคำ

-อ่านประโยคให้นักเรียนฟังด้วยการพูดจริงๆ (แตกต่างจากการพูดเพื่อสอน) เช่น Do you come here often? What are you doing? When do you think you would be able to…? ครูสามารถเลือกประโยคที่เหมาะกับชั้นเรียน

-นักเรียนจะต้องนับจำนวนคำที่ได้ยินและเปรียบเทียบกับเพื่อนๆ

-พูดประโยคอีกครั้ง และขอให้นักเรียนจดลงไป

-ตรวจคำตอบ และดูว่านักเรียนได้ยินคำไหน และคำไหนที่นักเรียนไม่ได้ยิน

เขียน 07 Jun 2020 @ 19:12 ()


ความเห็น (0)