อนุทิน 168416 - อาจารย์ต้น

อดีตดำรงอยู่ในหัว

แต่อนาคตดำรงอยู่ในมือ!

เขียน 07 Jun 2020 @ 19:05 ()


ความเห็น (0)