อนุทิน 168401 - คุณมะเดื่อ

ชีวิต…เกิดมา…ดำรงอยู่…หนีไม่พ้น…ความทุกข์ แม้จะดิ้นรนให้พ้นทุกข์ ก็คงหนีไม่พ้น เพราะมันคือ…วัฏจักรชีวิต ไม่มีใครปรารถนาความทุกข์…ทุกคนปรารถนาแต่ความสุข …. แต่…ก็คงเลือกไม่ได้….ฉะนั้น…เราอย่าแสวงหาหรือ กระทำอะไรที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ให้เพิ่มขึ้นกับชีวิตของเราอีกเลย….หากรู้ว่า…สิ่งที่เราจะทำนั้นมันผิด มันจะทำให้ เรามีความทุกข์ในบั้นปลาย….ก็หยุดเสีย…สติ…เท่านั้นจะช่วยเราได้ความเห็น (0)