อนุทิน 168278


ต้นโมกข์
เขียนเมื่อ

อะไรคือ “การเรียนรู้ที่สำคัญ”? ตอนที่ 2

ครูสามารถใช้ประเภทการเรียนรู้แบบนี้ ซึ่งอาจเป็นกรอบโครงในการสร้างสรรค์จุดประสงค์การเรียนรู้ และเป็นพื้นฐานในการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน

ไม่มีคำถามถึงคุณค่ากับการแยกประเภทที่สร้างสรรค์โดย Bloom และคณะ โมเดลใดก็ตามที่ทำให้ผู้คนใช้กันมาเกือบครึ่งศตวรรษนั้นเป็นโมเดลที่ดีเลิศ อย่างไรก็ตามปัจเจกบุคคล และองค์กรทั้งหลายอย่างโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องในจุดการประสงค์เรียนรู้ระดับสูงกำลังเรียกร้องจุดการประสงค์ที่ไม่ได้ปรากฏในการแยกประเภทของ Bloom เช่น การเรียนวิธีที่จะเรียน, ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความเป็นผู้นำ, จริยธรรม, ทักษะการสื่อสาร, การทำตนให้เหมาะสมกับบทบาท, ความอดทน, และความสามารถในการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ การตีความของฉันที่เกี่ยวกับจุดประสงค์เหล่านี้นั่นคือพวกเขากำลังเรียกร้องจุดประสงค์อันใหม่ หรือจุดประสงค์ที่ไปไกลกว่าการแยกประเภทของ Bloom ที่ไม่เหมือนกับพุทธพิสัย นี่คือคำแนะนำว่าเราเองต้องไปถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กว้างกว่า Bloom

ด้วยการตระหนักถึงเรื่องนี้ ฉันจึงได้ทบทวนกับคำพรรณนาการสอนและการเรียนรู้ขั้นสูง และพยายามจะสร้างการแยกประเภทอันใหม่ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ลักษณะสำคัญ การแยกประเภทอันใหม่นี้จะแสดงให้เห็นถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สำคัญ และนำเสนอการสังเคราะห์บทสนทนากับนักเรียนและครูในจุดประสงค์อันใหม่อันนั้น

ในกระบวนการสร้างสรรค์การจัดประเภทอันใหม่ ฉันถูกนำโดยมุมมองการเรียนรู้แบบจำเพาะ นั่นคือ ฉันจะนิยามการเรียนรู้โดยการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเรียนรู้เกิดขึ้น ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ก็ไม่เกิดขึ้น และการเรียนรู้แบบสำคัญนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ยังคงอยู่ในตัวผู้เรียน ด้วยการมีมุมมองแบบนี้ ฉันสร้างการจัดแบ่งประเภทเป็น 6 ประเภทที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ (ภาพ 2.1)

แปลและเรียบเรียงข้อมูลจาก

Dr. L. Dee Fink. WHAT IS “SIGNIFICANT LEARNING”?. Pdf.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี