อนุทิน 168276


ต้นโมกข์
เขียนเมื่อ

อะไรคือ “การเรียนรู้ที่สำคัญ”? ตอนที่ 1

สิ่งหนึ่งที่ภาระงานที่ครูต้องทำขณะออกแบบการสอนคือการตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการให้เด็กๆเรียนรู้ หรือได้รับจากบทเรียนคืออะไร? แน่นอนว่านักเรียนเรียนบางสิ่ง แต่ครูที่ดีคือต้องการให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องสำคัญมากกว่าไม่สำคัญ สิ่งนี้นำไปสู่คำถามที่เกี่ยวกับการสอนว่า การเรียนรู้ที่สำคัญคืออะไรบ้าง? หากเรามีหรือพัฒนาภาษาและกรอบความคิดในการบ่งชี้ถึงสิ่งที่สำคัญหลายสิ่งจนครูสามารถกำหนดการเรียนรู้ที่สำคัญและนำไปสนับสนุนและทำให้เกิดในบทเรียนที่ไปสอนเด็กๆได้

สิ่งนี้ดำรงอยู่ในความคิดจนฉันได้ปฏิบัติงาน และในที่สุดก็ก่อให้เกิดประเภทของการเรียนรู้แบบใหม่ (a new taxonomy of learning) ที่ฉันเรียกว่า “ประเภทของการเรียนรู้ที่สำคัญ” ขึ้นมา (Taxonomy of Significant Learning)

ในความคิดของฉันประเภทการเรียนรู้อันใหม่เป็นผลมาจากประเภทการเรียนรู้แบบเก่า นั่นคือประเภทการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียง ที่ Benjamin Bloom และเพื่อนร่วมงานได้สร้างเมื่อทศวรรษ 1950 ถึงแม้ว่ากลุ่มจะแบ่งแยกออกเป็น 3 ได้แก่พุทธพิสัย, เจตพิสัย, และทักษะพิสัย แต่โดยมากครูจะเลือกพุทธพิสัยเป็นอับแรก ประเภทแบบพุทธพิสัยประกอบไปด้วยการเรียนรู้ 6 ชนิด ที่เรียงไปตามลำดับ ในที่นี้คือจากซับซ้อนที่สุดไปสู่ง่ายทีสุด

-การประเมินค่า

-การสังเคราะห์

-การวิเคราะห์

-การนำไปใช้

-ความเข้าใจ

-ความรู้ (หมายถึงการระลึกถึงความรู้ได้)

แปลและเรียบเรียงข้อมูลจาก

Dr. L. Dee Fink. WHAT IS “SIGNIFICANT LEARNING”?. Pdf.ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี