อนุทิน 168268


บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๓๐๑๗

ศึกษา เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามรัฐธรรมนูญไทย ที่มอบให้ ก.พ. แยกเรื่องจริยา (ความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรที่ทำงานภาครัฐ) ออกจากวินัย…สรุปมาได้ ๑๐ ข้อใหญ่ ๔๒ ข้อย่อย…จากที่ฉันเคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญมาก่อน เดิมใช้กฎหมาย พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 นั้น ทำให้ฉันตระหนักและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติในฐานะเป็นข้าราชการ พอศึกษาเรื่อง ประมวลจริยธรรม ๑๐ ข้อใหญ่ ๔๒ ข้อย่อย โดยนำตัวเองไปเปรียบเทียบแล้ว ก็ยิ้มออกว่า ตนเองได้ปฏิบัติตามนั้นอยู่…แล้วข้าราชการและบุคลากรทุกคนที่ทำงานภาครัฐล่ะ!!! ได้กระทำตามนั้นหรือไม่… ทำให้เห็นว่ากฎหมาย กพอ. มีโทษแรงมากกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ หากใครผิดจรรยาบรรณวิชาชีพจะต้องโทษวินัยร้ายแรง นั่นคือ ให้ออก…(ความประพฤติในการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ก็คือ ออกจากราชการ โดยไม่นับถึงว่า ได้รับโทษจากยกเว้นห้ามขอผลงานอีกภายใน ๕ ปี เสมือนได้รับโทษซ้อนโทษ) หุหุ…

ทางออกที่ดี คือ อย่าริลอกผลงานของผู้อื่นหรือตนเอง…หากลอกผลงานของตนเองหรือผู้อื่น ต้องมีแหล่งอ้างอิงมาด้วย จะได้ไม่ต้องโทษ หากมีเจ้าของเอาเรื่อง

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

อ.ทำงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม ก็เป็นเกาะป้องกันตนเอง..จึงไม่มีอะไรต้องกังวล..มีความตระหนักถึงความสูงส่งของวินัยได้เป็นแบบอย่างที่ดี

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี