อนุทิน 16810 - นันทา

วันนี้ทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อย " ความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด"

เขียน 30 Jul 2008 @ 18:56 () แก้ไข 30 Jul 2008 @ 18:56, ()


ความเห็น (0)