อนุทิน 168086 - อาจารย์ต้น

Well-read (คำคุณศัพท์) = คนที่อ่านหนังสือมากและมีความรู้มาก เช่น

Charles was a well-read and highly educated man.

ชาร์ลีเป็นคนอ่านหนังสือมากและมีภูมิความรู้เป็นเยี่ยม

……….

เขียน 03 May 2020 @ 18:31 ()


ความเห็น (0)