อนุทิน 168085 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๘๙

การเรียน e-Learning ครั้งนี้ รวดเร็วมาก เมื่อเรียนครบหลักสูตร วันรุ่งขึ้น สามารถปริ้นส์ใบประกาศนียบัตร ออกมาได้เลย…หลักสูตรต่อมา คือ หลักสูตร มาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรม และหลักสูตร การพัฒนาความคิด

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)