อนุทิน 168069 - Puwadol Khuntham

พิพัฒนาการนิยม (Progressivism ) “แนวทางแห่งความมีอิสระเสรีที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง วัฒนธรรมและสังคม”

เขียน 01 May 2020 @ 01:20 ()


ความเห็น (0)