อนุทิน 168060 - อาจารย์ต้น

Freebie (คำนาม) = บางสิ่งที่ได้มาฟรีๆ เช่น

The journalists were all given a freebie lunch.

พวกนักหนังสือพิมพ์จะได้รับอาหารกลางวันโดยไม่คิดมูลค่า

……….

เขียน 30 Apr 2020 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)