อนุทิน 168045 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๘๕

มีความเข้าใจเสมอว่า “คนที่เหมือนกัน จะคบกันได้…เหมือนกับคนที่มีศีลเสมอกันเท่านั้น จึงจะคบกันได้”…หากไม่เท่ากัน อย่าหวัง!!!

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

ใช่เลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ พี่แก้ว